Home » Arduino » Arduino projekt – Lyskryds

Arduino projekt – Lyskryds

Jeg har i forbindelse med forberedelse af et undervisningsforløb, lavet et simpelt lyskryds til arduino. Opstilling og kode kan ses herunder.

Det skal lige tilføjes at, der i koden er en indlagt fejl i rækkefølgen (der mangler en gul inden den røde tænder). Dette er meningen at eleverne selv skal finde og rette denne fejl.

I skal bruge:

3x LED (rød, gul, grøn)

3x Modstand (220 – 1K ohm)

 

Opstillingen

arduino lyskryds

Kode:

/*

Lyskryds

Det første vi gør er at give de “Pins” vi skal bruge nogle navne, bare for at gøre koden mere overskuelig.

*/

int ledRed = 13;

int ledYell = 12;

int ledGreen = 11;

 

// Nu skal vi fortælle vores Arduinoboard hvilke “Pins” den skal arbejde med og om de skal sende eller modtage et signal.

 

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT); //Pin 13 bliver sat klar til at sende signal

pinMode(12, OUTPUT); //Pin 12 bliver sat klar til at sende signal

pinMode(11, OUTPUT); //Pin 11 bliver sat klar til at sende signal

}

 

 

//Dett er vore egentlige kode, eller logikken bag lyskrydset, dette loop kører igen og igen.

 

void loop() {

digitalWrite(ledRed, HIGH); //tænd Rød LED (High, betyder send 5V)

delay(2000); // Vent 2 sekunder (2000 millisekunder)

 

digitalWrite(ledYell, HIGH); //tænd gul LED

delay(2000); // Vent 2 sekunder

 

digitalWrite(ledYell, LOW); // Sluk gul LED (Low betyder sluk)

digitalWrite(ledRed, LOW); // Sluk rød LED (Low betyder sluk)

delay(500); // Vent et halvt sekund

 

digitalWrite(ledGreen, HIGH); // Tænk Grøn LED

delay(2000); // Vent 2 sekunder

 

digitalWrite(ledGreen, LOW); //Sluk Grøn LED

delay(500); // Vent et halvt sekund

 

//Start forfra (oppefra igen)

}