Home » Eksamen » Skema til problemformulering og arbejds-spørgsmål

Skema til problemformulering og arbejds-spørgsmål

Her kan du hente det skema vi bruger til at udarbejde tværfaglige problemstillinger.

Der er også en forklaring af skemaet her inde.

Her kan du downloade skemaet

 

—————– Herunder er et eksempel på et  udfyldt skema —————————-

Fællesfagligt forløb

Start med at udfylde nedenstående tabel med en masse spørgsmål, af de fire forskellige typer. Jo flere jo bedre.

Disse spørgsmål skal danne grundlag for formuleringen af jeres problemstilling.

 

Titel på fællesfagligt fokusområde

Stråling og atomer

 

Spørgsmål til indkredsning af problemstilling

Videns- og dataspørgsmål Forklarings- og forståelsesspørgsmål
Hvilke former for stråling er der?

Hvem opdagede strålingen?

Hvordan ser et atom ud?

Hvad er sammenhængen mellem DNA og stråling?

 

Hvordan påvirker stråling kroppen?

Hvordan har Tjernobyl-ulykken påvirket naturen i området?

Hvorfor siger man at stråling kan skade fostre?

Hvorfor er der nogle der betegner atomkraft som “grøn energi”?

Holdnings- og vurderingsspørgsmål Handlingsspørgsmål
Vil det være forsvarligt at bygge atomkraftværker i Danmark?

 

 

Kan vi gøre atomkraft mere sikkert?

Hvordan opbevare vi affaldet fra A-kraft sikkert, i fremtiden?

 

Når i har fyldt tabellen med spørgsmål, udvælger I de bedste/mest interessante og ud fra disse, prøver i at formulere en problemstilling. Problemstillingen er ikke fastlåst før i aflevere opgaven, den kan altså hele tiden justeres eller ændres.

De udvalgte spørgsmål deles op i fag, eller justeres så du passer ind under ét fag og indsættes i nederste tabel (Fysik, Geo, Bio-tabellen). Disse arbejdsspørgsmål samt problemstillingen, danner grundlag for jeres opgavebesvarelse/eksamen.

Problemstilling(er)

Hvad er radioaktivitet og er det en mulig løsning på verdens energibehov?

 

Arbejdsspørgsmål

Biologi Fysik/kemi Geografi
Hvad er sammenhængen mellem DNA og stråling? Hvilke former for stråling er der? Hvordan har Tjernobyl-ulykken påvirket naturen i området?
Hvorfor siger man at stråling kan skade fostre? Kan vi gøre atomkraft mere sikkert?
Vil det være forsvarligt at bygge atomkraftværker i Danmark? Hvordan ser et atom ud?