Home » Eksamen » Kompetence-styret disposition

Kompetence-styret disposition

Her kan i finde det dispositions skema I skal bruge til eksamen.

Det skal udfyldes og inden selve eksamen og vises til censor og os under starten af eksamen.

 

Download Kompetence-styret disposition

————————————Herunder er et udfyldt skema som eksempel———————————-

Disposition – Stråling

Denne disposition skal udarbejdes inden eksamen. Den skal vises til censor, ved eksamens start. Grunden til at censor skal se dispositionen er at vise ham hvilke kompetencer i forsøger at bruge, samt at i ved hvad kompetencerne (som er dem i vurderes på) går ud på.

 

Undersøgelseskompetencen

Perspektiveringskompetencen

  • Alfa-, beta- og gammastråler – hvordan stopper vi dem? (forsøg)
  • Hvad sker der, når kroppen udsættes for radioaktivitet? (tekst)
  • Hvad er radon? (tekst)
  • Kan fordelene ved stråling opveje ulemperne? (for og imod)
  • Hvad kan vi gøre for at mindske risikoen for atomkraftulykker? (løsningsforslag)

Modelleringskompetencen

Kommunikationskompetencen

  • Hvad er uran, og hvilken forbindelse har det til atomkraft? (tegnet atommodel)
  • Hvordan henfalder uran? (henfaldskæde)
  • Hvor i Danmark findes radonforekomster? (kort over DK)
  • Alle spørgsmål (Brug fagsprog og termer!!)