Home » Eksamen » Beskrivelse af de 4 “naturfaglige kompetencer”

Beskrivelse af de 4 “naturfaglige kompetencer”

Her kan du læse en beskrivelse af de 4 naturfaglige kompetenceområder. Det er disse områder i bliver vurderet ud fra til eksamen, derfor er det en god ide at vide hvad kompetencerne indeholder.

Undersøgelseskompetencen:

Eleven kan …

 • formulere en naturfaglig problemstilling, som kan undersøges
 • planlægge, hvordan problemstillingen kan undersøges
 • opstille forventninger (hypoteser) til de praktiske undersøgelser
 • forklare faserne i en naturvidenskabelig undersøgelse
 • udvælge eller selv designe undersøgelser som kan belyse problemstillingen
 • forklare om relevante undersøgelsesmetoder i forhold til det praktiske arbejde
 • gennemføre en systematisk undersøgelse med observationer, eksempelvis med dataopsamling
 • anvende og redegøre for kontrol af variable ved praktiske undersøgelser
 • strukturere og formidle undersøgelsesresultater
 • forholde sig kritisk til sine resultater og kunne redegøre for eventuelle fejlkilder
 • konkludere på sine undersøgelsesresultater, og anvende dem til belysning af en problemstilling

Det vil sige: lave en problemstilling og finde ud af hvordan man løser den. lav en undersøgelse eller forsøg og bruge det til eksamen.

(…Vi har undersøgt vandkvaliteten i et åløb og fundet ud af at….)

 

Modelleringskompetencen:

Eleven kan …

 • forklare forskel på model og virkelighed
 • behandle sine undersøgelsesresultater med relevante modeller
 • reducere kompleksitet og skabe overblik ved hjælp af modeller
 • påvise og forklare årsagssammenhænge ved hjælp af modeller
 • kritisk forholde sig til anvendte modeller
 • benytte relevante symboler og repræsentationer
 • analysere en problemstilling ved hjælp af repræsentationer og modeller

 

Det vil sige: bruge undersøgelser, grafer og modeller i sin præsentation og kunne aflæse dem.

(…Den kemiske formel for vand er H2O, dette molekyle kan vi vise med molekylemodellen her….)

 

Perspektiveringskompetencen:

Eleven kan …

 • genkende og forklare sammenhænge mellem årsager, naturfaglige forhold og fremtrædelsesformer
 • forklare indre sammenhænge i en naturfaglig problemstilling
 • relatere naturfaglige forhold og problemstillinger til den nære og fjerne omverden
 • beskrive naturfag og teknologis roller i samfundsudviklingen
 • fortælle om udvikling af naturfaglig viden i en historisk og kulturel sammenhæng
 • kritisk vurdere naturfaglig viden i forhold til anden viden

 

Det vil sige: at kunne se at der er en sammenhæng mellem forurening og vand i fremtiden / bæredygtighed og økonomi osv…se en problemstilling og evt se hvordan man kasn løse den og hvad der påvirker den.

(…Dette forsøg viser princippet bag en vindmølle, en vindmølle er dog noget mere avanceret, for at producere mest mulig strøm…)

 

Kommunikationskompetencen:

Eleven kan …

 • mundtligt og skriftligt formidle naturfaglige forhold med brug af fagsprog
 • underbygge argumenter med brug af relevante naturfaglige begrundelser
 • målrettet uddrage centralt naturfagligt indhold fra tekster og andre kilder

 

Det vil sige: bruge fagsprog og kunne argumenterer evt henvise til artikler eller undersøgelser

(…En vindmølle Inducere mere strøm jo hurtigere den drejer rundt..)